Stamboom Familie Kuiper

de geschiedenis van de families Kuiper en Knollema uit de provincie Groningen

Print Voeg bladwijzer toe


Aanleiding

Harm Enjes Kuiper (1933) Op deze pagina wil ik uitleggen wat de aanleiding is geweest van dit stamboomonderzoek en waarom ik deze gegevens op het wereld wijde web oftewel het internet heb geplaatst.
De aanleiding voor dit stamboomonderzoek was een trieste gebeurtenis in mijn leven namelijk het overlijden van mijn vader Harm Enjes Kuiper, hij werd geboren op 9 april 1933 in Siddeburen als zoon van Jan Klaas Kuiper (1895) en Jantje Mulder (1902).
Mijn vader was ooit al eens begonnen met een stamboomonderzoek echter door een gebrek aan tijd kwam het niet echt van de grond. Toen mijn vader echter met de VUT kon, kreeg hij ook meer tijd voor andere zaken.
Op de lange winteravonden begon hij met het uitzoeken van de stamboom van zijn voorouders, ook begon hij met het leren werken met de computer, alhoewel ik dat nooit achter hem had gezocht. Als het hem gegund was geweest, had hij waarschijnlijk nog kunnen werken met een genealogische database programma zoals bijvoorbeeld Aldfaer. Hij hield zijn stamboom voornamelijk geschreven bij in een multomap die ik na het overlijden van mijn vader, kreeg van mijn moeder.

Deze multomap was dus het waardevolle begin van mijn stamboomonderzoek waarvan u de gegevens grotendeels kunt terug vinden op deze website.

Geschreven stamboom van Jan Klaas Kuiper (1895) Hiernaast ziet u de geschreven kwartierstaat van mijn grootvader
Jan Klaas Kuiper (1895), deze kwartierstaat heeft mijn vader ooit gekregen van dhr. Johan Steenhuizen uit Siddeburen. Hiervoor nogmaals onze vriendelijke dank, want dit was een goede start van mijn stamboomonderzoek.

Het belangrijkste doel om deze informatie op internet te plaatsen is allereerst uit respect voor onze voorouders en daarnaast voor het uitwisselen van informatie met gerelateerde naamgenoten of afstammelingen.

In Nederland wordt in toenemende mate genealogisch onderzoek verricht. Er zijn enkele tienduizend mensen op de een of andere wijze, actief mee bezig. Door de moderne en snelle communicatiemiddelen zijn er geen grenzen meer. En vinden genealogen elkaar over de hele wereld.

In Nederland zijn in principe alle archieven, behoudens recentere archieven omwille van privacy, openbaar en zonder kosten te raadplegen. Dit heeft er voor gezorgd dat hier, in tegenstelling tot andere landen, vooral na het einde van de tweede wereldoorlog veel mensen aan deze boeiende hobby zijn begonnen. De reden dat men aan deze hobby begint is uiteenlopend. Het kan zijn dat men na het overlijden van een verwant in het bezit komt van familiedocumenten of, wat heel veel voorkomt, oude familiefoto's.
Soms met herkenbare verwanten, maar veelal met onbekende personen uit het verleden. Het kan een speurtocht inleiden langs, soms verre, familieleden om te achterhalen wie geportretteerd zijn. Als vanzelf begint de onderzoeker te noteren wie het zijn. Men krijgt inzicht hoe de familie in elkaar steekt. Ondertussen leert men namen te onthouden. En er ontstaat behoefte om de verkregen informatie te controleren. Veelal leidt dit tot het eerste bezoek aan het archief. Wie eenmaal zo ver is gekomen, kan het zoeken meestal niet meer loslaten.

Natuurlijk zijn er soms ook andere redenen om aan genealogisch onderzoek te beginnen. De geboorte van een kleinkind. Een familieverhaal wat toch eens nagegaan moet worden of een weinig voorkomende achternaam. Ook signaleren we steeds meer een hang naar het verleden als gevolg van de snelle maatschappelijke veranderingen in de laatste decennia. Oude waarden komen naar boven drijven. Zo wordt er weer meer getrouwd. Kinderen krijgen weer namen van hun voorouders (grootouders).


Historische kaart van de provincie Groningen Het toegenomen genealogisch onderzoek heeft ook het archiefwezen niet onberoerd gelaten. Volle studiezalen en slijtage bij het vele gebruik van originele archiefstukken heeft er toe geleid dat de laatste jaren in een razend tempo archiefbronnen worden gedigitaliseerd en op Internet beschikbaar worden gesteld. Men is daarbij in eerste instantie begonnen met de burgerlijke stand, bestaande uit de geboorte-, trouw- en overlijdensregisters vanaf 1812.
Dit project zal over enige jaren afgerond zijn. In tweede instantie komen de
doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1812 in aanmerking voor digitalisering. Vele grote steden met een eigen archiefdienst zijn daarin al heel ver gevorderd of klaar.

Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat de onderzoeker archiefbronnen thuis achter een PC via Internet op een presenteerblaadje krijgt aangeboden. Het is natuurlijk prachtig dat dit allemaal kan, maar het heeft ook een keerzijde. De onderzoeker ontwikkelt geen kennis over het ontstaan en betekenis van de archiefbron. Die achtergrondkennis is beslist nodig om de verkregen informatie op de juiste wijze te kunnen interpreteren en te verwerken.

Is genealogisch onderzoek dan zo moeilijk? Neen, eigenlijk niet. Maar het vereist wel een bepaald soort doorzettingsvermogen. Je gaat als het ware als een rechercheur te werkt. Ieder stapje betekent een vraag en een antwoord. En dat maakt het uitermate spannend. Je weet beslist niet van te voren wat de uitkomst zal zijn. Stam je bijvoorbeeld af van een bekende Nederlander, van een crimineel of van een buitenechtelijk kind. Het eerste voorbeeld zal tot de verbeelding spreken. Het tweede voorbeeld is niet zo leuk, maar de 'schaamte' zal, hoe verder weg in het verleden het delict heeft plaatsgevonden, omslaan in 'goh wat grappig'.
Het derde voorbeeld leidt bij sommige onderzoekers tot een abrupt einde van het onderzoek en hun hobby. Dat hoeft natuurlijk niet, want wij zijn uiteindelijk niet verantwoordelijk voor de daden van onze voorouders. Ook zijn er slimmeriken die je fijntjes vertellen dat je geen enkele zekerheid hebt of de afstamming - zeker als deze over vele generaties uitstrekt - klopt. Natuurlijk niet, maar de genealoog zoekt ook geen biologisch bewijs (los van DNA onderzoek) maar een juridisch bewijs. Wat het laatste betreft, dient de onderzoeker zijn onderzoek goed te onderbouwen. Dus wat gevonden wordt in het archief of op Internet zo correct mogelijk overnemen, zo nodig verifieren en de bron erbij vermelden.


Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe 2001-2024.

Gegevens onderhouden door Jan Klaas Kuiper. | Data Beschermings Beleid.